ที่ตั้ง

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์ 8.30 น. – 17.00 น.

เอ็ม ที ซัพพลาย
15/2 หมู่ 12 ซอยประชาราษฎร์ 42 (ไร่ขิง 38)
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

MT SUPPLY BAND SAW BLADE FACTORY
15/2 MOO 12 SOI PRACHARAT 42 (RAIKHHING 38)
PHUTTHAMONTHON SAI 5 ROAD
RAIKHING DISTRICT, SAMPRAN, NAKHONPATHOM
73210
THAILAND

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์

TEL. (OFFICE)    (+66) 2 408 2418-9
TEL. (ENGLISH) (+66)86 570 3299
FAX.                    (+66) 2 408 2416

E-MAIL                  M.T.SUPPLY45@GMAIL.COM
(BOTH ENGLISH AND THAI)

Advertisements
%d bloggers like this: